Η Qualisys Software εγκατέστησε το MyManager Club στο γυμναστήριο Διάπλαση προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες του ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες.

Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου, με το MyManager Club διαχειρίζονται το πελατολόγιο με πλήρη στοιχεία πελάτη, τις συνδρομές, τα συμβόλαια, τις προσφορές, τα ραντεβού, τις οικονομικές κινήσεις και τις αποδείξεις των πελατών με πληθώρα στατιστικών αναλύσεων και αναφορών. Η Qualisys Software εγκατέστησε ηλεκτρονικό τερματικό, για την καταγραφή της εισόδου-εξόδου των πελατών, τον προγραμματισμό των ραντεβού. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις υπηρεσίες που πραγματοποιεί ο κάθε πελάτης ανά ημέρα.