Η Taylor Telephone Cooperative υπέγραψε σύμβαση με την Conklin-Intracom, θυγατρική της Intracom Telecom στις Η.Π.Α, για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών video στους συνδρομητές της στην πολιτεία του Τέξας, χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη λύση fs|cdn της Intracom Telecom.

Οι συνδρομητές της Taylor Telephone θα έχουν πρόσβαση σε κανάλια υψηλής και κανονικής ευκρίνειας (High & Standard Definition), καθώς και σε πληθώρα νέων υπηρεσιών και λειτουργιών, όπως την ψηφιακή εγγραφή video (Digital Video Recording) και την “παύση ζωντανού προγράμματος” (Pause Live TV). Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες πάνω στην πρόσφατα ολοκληρωμένη εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών (Fiber-To-The-Home), που επιτρέπει τη ροή video σε κωδικοποίηση MPEG-2 και MPEG-4.