Σε συμφωνία με τη Λοταρία της Κίνας (China Welfare Lottery) στην περιφέρεια Chongqing, για την παροχή του συστήματος LOTOSTM Horizon και των σχετικών υπηρεσιών, προχώρησε η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ MelcoLot Limited (MelcoLot), σημαντικός μέτοχος της οποίας είναι η Intralot.

Η αρχική διάρκεια του συμβολαίου θα είναι πέντε έτη με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για άλλα πέντε έτη ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών.

Πιο συγκεκριμένα, η Intralot υπέγραψε συμφωνία με τη MelcoLot για την παροχή, υλοποίηση και συντήρηση του συστήματος LOTOSTM Horizon και του λογισμικού εφαρμογής του καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και των ανανεώσεων του.

Επιπλέον, η Intralot θα παρέχει 2.000 τερματικές μηχανές LOTOSTM Horizon Multimedia Controllers, οι οποίες θα επιτρέψουν στη Λοταρία του Chongqing τη δημιουργία, μετάδοση και διαχείριση πλούσιου περιεχομένου πολυμέσων στο δίκτυο πωλήσεων της, το οποίο ξεπερνά τα 2.500 σημεία πώλησης. Σημειώνεται ότι το LOTOSTM Horizon είναι ένα εξελιγμένο, ολοκληρωμένο σύστημα για τη δημιουργία, μετάδοση και διαχείριση πλούσιου περιεχομένου πολυμέσων σε πολλά σημεία πώλησης σε διαφορετικές περιοχές.