Η Best Practice Consulting υπέγραψε σύμβαση με μεγάλη Ελληνική Τράπεζα για την υλοποίηση του έργου μεταφοράς των reports του συστήματος Oracle Siebel Customer Relationship Management (CRM) στο εταιρικό portal, που βασίζεται σε περιβάλλον Microsoft Office SharePoint Server 2007 και Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services.

Η επιλογή τεχνολογικής πλατφόρμας προέκυψε από αξιολόγηση διαφορετικών λύσεων και στην τελική επιλογή συνεργάτη συντέλεσε η εμπειρία της Best Practice Consulting, τόσο στην πλατφόρμα Oracle Siebel όσο και στην πλατφόρμα Microsoft Office SharePoint Server 2007 και Microsoft SQL Server.