Η Euroconsultants DTM (Development and Technology Management) ανέλαβε τη διαχείριση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου του έργου, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού 1,376 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η θυγατρική της Ευρωσύμβουλοι στο Μπαχρέιν, αναλαμβάνει την υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Manama, τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που θα παρέχουν το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα και τη δημιουργία του Fund που θα χρηματοδοτήσει το κατασκευαστικό τμήμα του εγχειρήματος.

Ακόμα, αναλαμβάνει τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων, την κατασκευή ενός Συνεδριακού Κέντρου και λοιπών κτιριακών υποδομών για διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων καθώς και την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδος. Το έργο, διάρκειας ενός έτους,  ανατέθηκε στην εταιρεία, από την Education City Company Will (ECC WILL), εταιρεία ανάπτυξης του Education City στο Μπαχρέιν.