Η Intrasoft International ανέλαβε έργο - αξίας 2,19 εκ. ευρώ - εκσυγχρονισμού του πλήρους Πληροφοριακού Συστήματος για τα Τελωνεία (ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος τελωνειακών δηλώσεων και επεξεργασίας δασμών - development & implementation of Customs Declaration and Excise Processing System - CDEPS) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ).

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, με περίοδο συντήρησης για 5 χρόνια, είναι το 10ο e-Customs Framework έργο στο χώρο των Τελωνείων που υλοποιεί η INTRASOFT International παγκοσμίως. Στα πλαίσια του έργου, η κοινοπραξία της INTRASOFT International με την τοπική εταιρία GPM Consulting θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει το πλήρες Τελωνειακό Πληροφοριακό Σύστημα (CDEPS) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ. Η εργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των τελωνειακών δηλώσεων και επεξεργασίας δασμών, τον έλεγχο των μετακινήσεων των εμπορευμάτων φόρου, την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους οικονομικούς φορείς και την αποδοτικότητα στη διεύθυνση των ελέγχων σχετικά με τους εισπραχθέντες και επιστρεφόμενους τελωνειακούς δασμούς.