Τη νέα λύση Investment Products.της PCS, μέλος του ομίλου SingularLogic, επέλεξε η Τράπεζα Κύπρου για τη διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και λοιπών επενδυτικών προϊόντων μέσω του συνόλου του τραπεζικού δικτύου της Τράπεζας Κύπρου.

Επίσης η λύση θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση σύνθετων χαρτοφυλακίων ιδιωτών (asset management – private banking) με πολλαπλά επενδυτικά προϊόντα και τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων σε συνδυασμό με τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Unit Linked).