Ένα νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε και υλοποίησε η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, στη Βουλγαρία για τον όμιλο PIMK, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του ERP, SingularLogic Galaxy Enterprise Suite, την ανάπτυξη καθετοποιημένης λύσης για την παρακολούθηση των μεταφορών καθώς και υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης του συστήματος από τη θυγατρική εταιρεία της SingularLogic, στη Βουλγαρία. Στόχος είναι να καλύψει αφενός μεν τις ανάγκες των κεντρικών γραφείων του ομίλου που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς στην Ευρώπη και Ασία – μέσω των γραφείων που διαθέτει σε Βουλγαρία, Τουρκία, Σλοβενία,  Ισπανία, Ολλανδία και Ελλάδα -, αφετέρου δε τη δυνατότητα παρακολούθησης  της λειτουργίας 1.500 ιδιόκτητων οχημάτων, 200 βαρέων οχημάτων οδοποιίας, 2000 trailers και πάνω από 3.500 εργαζομένων. Το νέο πληροφοριακό σύστημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών λειτουργιών, στην επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων και των κεντρικών γραφείων με την παράλληλη μείωση του χρόνου απόκρισης, στον αποτελεσματικό προγραμματισμό και στη βελτίωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης.