Σημαντική σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency-ECHA) υπέγραψε πρόσφατα κοινοπραξία με επικεφαλής τη UniSystems.

Το έργο που υλοποιείται για τον ECHA είναι συνολικής αξίας 5,2 εκατ. ευρώ και διάρκειας 4 ετών και στο πλαίσιο υλοποίησής του η UniSystems ως επικεφαλής και η Trasys ως εταίρος στην κοινοπραξία, παρέχουν υπηρεσίες για πληροφοριακά συστήματα, η πλειοψηφία των οποίων είναι εφαρμογές JEE σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο οργανισμό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν συγκεκριμένα σε υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης, υπηρεσίες υλοποίησης, παραμετροποίησης και διαχείρισης περιβαλλόντων υποδομής και υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων και παραγωγικών. Ο Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems, δήλωσε:

«Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί σημαντική επιτυχία της UniSystems στην περιοχή διαχείρισης εφαρμογών και υπηρεσιών DevΟps, με προοπτικές που διαγράφονται θετικές για το μέλλον. Αποτελεί τιμή για την Εταιρεία μας η δυνατότητα που μας δίνεται να συμβάλλουμε στη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, μέσω της εφαρμογής ενός βιώσιμου και αποδοτικού μοντέλου».