Η Intrasoft International ανέλαβε έργο, αξίας 1,2 εκ. ευρώ, δημιουργίας Ενιαίας Πύλης (Single Window) για διαδικασίες εξαγωγών, εισαγωγών και διαμετακόμισης στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν.

Η Intrasoft θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα Single Window πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., το οποίο θα επιτρέπει στους εμπλεκόμενους στο εμπόριο και τις μεταφορές να έχουν ένα ενιαίο σημείο εισόδου, για να καταθέτουν και να ανακτούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες. Το Single Window σύστημα θα αναλάβει την αυτοματοποίηση των επικοινωνιών μεταξύ αυτών των αρχών και υπηρεσιών και επιπλέον τη διαβίβαση των εγκρίσεων και των σχετικών πληροφοριών από τις κυβερνητικές αρχές στους εμπόρους και τους  εκτελωνιστές. Σκοπός του έργου είναι η διευκόλυνση του εμπορίου, η βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η μείωση διοικητικών εμποδίων για την προετοιμασία των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται για τις τελωνειακές διατυπώσεις.