Η SiEBEN ανέλαβε νέο έργο e-Business Startup στην Kleopas Alliot, μία εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας.

Στόχος της ήταν να αποκτήσει μία σύγχρονη και ασφαλή υποδομή που θα συνέβαλε στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της.
Με τη χρήση του Small Business Server θα δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή που θα επιτρέπει την κοινή πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες, την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών και των πληροφοριών και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ασφαλούς πλατφόρμας ενδοεταιρικής επικοινωνίας για όλους τους χρήστες της εταιρείας.