Σε σύμβαση με την Adacom, για την παροχή Managed Security Services, προχώρησε μεγάλος δημόσιος οργανισμός.

Η λύση υποστηρίζει την 24ωρη επίβλεψη/διαχείριση των συστημάτων ασφάλειας (firewalls) και των servers του οργανισμού, μέσα από την πλατφόρμα TeraGuard της VeriSign. Συνοπτικά, οι λύσεις MSS της Adacom προσφέρουν διαχείριση αδυναμιών (vulnerability management), διαχείριση γεγονότων ασφάλειας (security event management), αξιολόγηση επικινδυνότητας (risk profiling) και αναφορές ασφάλειας (security reporting), μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο portal που παρέχεται από το Security Operations Center της Adacom σε συνεργασία με τη VeriSign.

Η Adacom είναι θυγατρική εταιρεία του Oμίλου Ideal, συνεργάτης της VeriSign για Ελλάδα, Κύπρο και Αν. Ευρώπη και μέλος του VeriSign Trust Network.