Η Cyberstream εγκατέστησε την πλατφόρμα Διαχείρισης Έργων, ERGO Project Management System, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας για την οργανωτική υποστήριξη των εκτελούμενων έργων και το συντονισμό των εργασιών.

Η πλατφόρμα εξασφαλίζει την επίβλεψη και τη διασφάλιση ποιότητας των διαδικασιών που απαιτούνται για την πιστοποίηση του Δήμου και του εφαρμοζόμενου συστήματος διαχείρισης έργων. Η εφαρμογή ERGO υποστηρίζει την αποτύπωση, ταξινόμηση, επιτελική πληροφόρηση και διαχείριση εγγράφων για έργα, διευκολύνοντας την άμεση λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων και προωθώντας τη διαδικτυακή συνεργασία των στελεχών που εμπλέκονται στη διαδικασία. Το ERGO έχει ήδη δοκιμαστεί κάτω από απαιτητικές συνθήκες και ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαχείρισης κάθε είδους διοικητικής πληροφορίας που αφορά σε δράσεις ή έργα ενός φορέα.