Η Adacom ολοκλήρωσε, με επιτυχία, τεχνικό έλεγχο ευπαθειών (vulnerability assessment) σε μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της Κύπρου.

Η ομάδα της Adacom κατέγραψε τις απαιτήσεις ασφάλειας του οργανισμού, καθόρισε το ακριβές πεδίο εφαρμογής του έργου και πραγματοποίησε έναν πλήρη τεχνικό έλεγχο στο κομμάτι της κρίσιμης υποδομής του οργανισμού. Μετά το τέλος του έργου, παραδόθηκε στην διοίκηση του οργανισμού αναλυτική τεχνική αναφορά που περιελάμβανε το σύνολο των ευρημάτων ασφάλειας, καθώς και ένα πλήθος συστάσεων για τη διόρθωσή τους.