Μετά από ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, το σχήμα συνεργασίας στο οποίο συμμετέχει η Intrasoft International – ως στρατηγικός εταίρος στον καθετοποιημένο χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων και με το ρόλο του υπεργολάβου για την υλοποίηση του Συστήματος Εφαρμογών Φορολογίας - επιλέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών της Κυβέρνησης του Κατάρ, να αναλάβει το έργο υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης (Tax Administration System).

Στο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν η τοπική MANNAI Corporation και η Oracle Consulting. Η συμμετοχή της Intrasoft International ανέρχεται στα 6,2 εκατ. δολ. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών (με επιπρόσθετα 5 χρόνια συντήρηση), είναι το δεύτερο μεγάλης κλίμακας έργο στον χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων που υλοποιεί η Intrasoft International στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Στα πλαίσια του έργου, η Intrasoft International θα παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την παραμετροποίηση και προσαρμογή, ολοκλήρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Λύσης Λογισμικού για την εφαρμογή του Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης. Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών του Κατάρ θα έχει ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια φορολογικού μετασχηματισμού της χώρας.