Η εταιρεία «Πλαίσιο Computers Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ειδών Βιβλιοχαρτοπωλείου», γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το εκλεγέν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17ης Μαΐου 2010 νέο εξαμελές Διοικητικό της Συμβούλιο, με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. β) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ , εκτελεστικό μέλος. γ) Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου, εκτελεστικό μέλος. δ) Αντιόπη-Άννα Αναστασοπούλου Μαύρου του Ιωάννη,  μη εκτελεστικό μέλος ε) Νικόλαος Τσίρος του Κωνσταντίνου,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και στ) Ηλίας Κλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.