Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέχθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της CPI, που συνήλθε στις 30/12/2011 με απαρτία 71,05%.

Το νέο 8μελές Δ.Σ. έχει ως εξής: Παπαθάνος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χατζηαντώνης Φωταράς Κων/νος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Γαζουλίδης Μιχάλης, Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Σκούρας Κων/νος, Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος, Κουραπίδης Σωκράτης, Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πίγκα Ελένη, Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Πικούνη Χριστίνα, Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.

Tέλος, ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου: Παναγιώτης Γ. Ζαριφόπουλος (Πρόεδρος), Φραγκίσκος Γ. Γαλουζίδης (Μέλος), Πίγκα Ελένη (Μέλος).