Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία εξελέγη στη χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Unisystems, η οποία είναι 100% θυγατρική της Info-Quest.

Το  Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Καραγεώργης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ., Λουμάκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Άβλιχος Στυλιανός, Μέλος Δ.Σ., Εφορακόπουλος Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.,  Ρήγας Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.