Την 6η Ιουλίου 2009 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή του συνδέσμου.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συνδέσμου ξεκίνησε με την παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά στη σημασία που είχε η ενεργή συμμετοχή του ΣΕΠΒΕ σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών του με εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά workshops συμμετοχή σε εκθέσεις υψηλού κύρους και διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο εξωτερικό. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής, η σύνθεση των οποίων, κατά σειρά προτίμησης έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
Αναστάσιος Τζήκας
Αναστάσιος Μάνος
Ευάγγελος Κοσμίδης
Θεόφιλος Μυλωνάς
Κυριάκος Μαλλίνης
Αναστάσιος Μουτζούρης
Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Πειθαρχική Επιτροπή
Δοξάκης Αναστασόπουλος
Αντώνιος Γιαλαμαΐδης
Χριστίνα Βοκολίδου
Σπύρος Παμπουκίδης
Γεώργιος Παπαγεωργίου

Εξελεγκτική Επιτροπή
Δημήτριος Τόλης
Νικόλαος Λάσκαρης
Γεώργιος Τρασανίδης