Το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, Παντελής Τζωρτζάκης, απευθυνόμενος στα μέλη του Συνδέσμου τόνισε ότι μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του ΣΕΠΕ υπήρξε η ένταξη προγραμμάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, για την ενίσχυση της συμβολής του κλάδου ΤΠΕ στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΠΕ κατέθεσε 3 προτάσεις για την υλοποίηση μιας σειράς έργων, που θα το βοηθήσουν να αναπτύξει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την προώθηση του κλάδου των ΤΠΕ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύνδεσμος βράβευσε την ΜΚΟ “Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς” για τις δυναμικές προσπάθειες που καταβάλλει για την αποκατάσταση των θεσμών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προαγωγή της διαφάνειας στην Ελλάδα. Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Μπακούρης.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ απένειμε τιμητική διάκριση στον Αθανάσιο Σπανορρήγα σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του ως Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνδέσμου για την περίοδο 1995 έως 2009.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέας Πειθαρχικής Επιτροπής, η σύνθεση των οποίων, κατά σειρά προτίμησης, έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
Παντελής Τζωρτζάκης
Γιώτα Παπαρίδου
Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος
Γιώργος Καρανικολός
Ευτυχία Κουτσουρέλη
Ελένη Παπανδρέου
Δημήτρης Παπαϊωάννου
Αριστοτέλης ‘Αννινος
Ιωάννης Τσιαδής
Βασίλης Ορφανός
Εξελεγκτική Επιτροπή
Νικόλαος Αυξεντιάδης
Αθανάσιος Πετμαζάς
Ιωάννης Ρόβης

Πειθαρχική Επιτροπή
Ζωή Γρηγοριάδη
Βασίλιος Γαλάκος
Κωνσταντίνος Κατσάνος