Την Πέμπτη 5 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης έγινε παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, των ομάδων εργασίας και των επιτροπών του ΣΕΠΕ, εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και η Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης της χρήσης. Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ παρευρέθηκε, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Τεχνολογίας και πρώην Πρόεδρος, Παντελής Τζωρτζάκης.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου έχει ως ακολούθως: Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι παρακάτω με σειρά προτίμησης: Παπαρίδου Παναγιώτα, Παπαϊωάννου Δημήτρης, Τζήκας Αναστάσιος, Κωτσής Αθανάσιος, Θεοδωρόπουλος Γιάννης, Ορφανός Βασίλης, Καρανικολός Γεώργιος, Κάφαλης Δημήτριος και Φέσσας Θεόδωρος.