Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων (PMI Greece) εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 29/4/2009.

Το νέο Δ.Σ. του PMI Greece είναι:
1. Θεοφάνης Γιώτης, PMP, Πρόεδρος
2. Mr. Dennis Ζαχαρόπουλος, PMP,Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Ομάδων Ειδικών Ενδιαφερόντων
3. Μαρία Παλιούρη, PMP,Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Επικοινωνίας/Προώθησης
4. Καθ. Δημοσθένης Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
5. Δρ. Γεώργιος Διακονικολάου, PMP,Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Εκδηλώσεων/Ειδικών Έργων
6. Ιωάννης Βιθυνός, PMP, Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ανάπτυξης
7. Νίκος Κουρουνάκης, PMP, Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος υπηρεσιών για τα μέλη
8.  Δρ. Πάνος Χατζηπάνος, Γενικός Γραμματέας
9.  Δρ. Τρύφων Χιώτης, PMP, Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Οικονομικών/Ταμίας
Το Ελληνικό PMI-Greece λειτουργεί ως το Ελληνικό Παράρτημα του PMI από το 2004, ως μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο. Σήμερα διαθέτει 390 μέλη που αντιπροσωπεύουν 250 εταιρείες από όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (πληροφορική, telecommunications, κατασκευές, τράπεζες, δημόσιο, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ.).