Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της DIONIC, κατά τη συνεδρίασή της. Πρόεδρος του Δ.Σ. με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους εξελέγη ο Θωμάς Ρούμπας, Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Μπιζούμης και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ο Δημοσθένης Βατικιώτης.

Οι υπόλοιποι εκλεγέντες θα είναι απλά μέλη του Δ.Σ. με τις ιδιότητες μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Με την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ εξελέγησαν οι Βενέτης Ιωάννης και Παντελής Παστιανίδης, ενώ με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους εξελέγη ο Κωνσταντίνος Θεοτοκάς.