Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Quality & Reliability με θητεία μέχρι τις 26/6/2009, εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 26 Ιουνίου 2007.

Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα εξής:  Παναγιώτης Πασχαλάκης, Θεόδωρος Καραγιάννης, Νικόλαος Πασχαλάκης,  Γιάννης Καλαντζάκης, Λάμπρος Καρατάσιος,  Κωσταντίνος Μπλάθρας και Γεώργιος Σταθάκος.