Εκ βάθρων αλλαγή στο business μοντέλο που εφαρμόζει σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον της για τους τομείς της ασφάλειας, των υπηρεσιών και εφαρμογών cloud, των λύσεων collaboration και του UCS, εστίαση στις αγορές του λιανεμπορίου, της υγείας, των ΜμΕ, του τουρισμού και της ναυτιλίας ευαγγελίζεται ο κ. Αντώνης Τσιμπούκης, Γενικός Διευθυντής της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα.

Οι απαιτητικοί όσο και δύσκολοι οικονομικοί καιροί που βιώνει το επιχειρείν στη χώρα μας, έχει οδηγήσει αρκετούς επαγγελματίες να αναθεωρήσουν το σκεπτικό, ακόμη και την στρατηγική που εφαρμόζουν στην αγορά. Ζητούμενο; Να είναι περισσότερο ευέλικτοι, αποτελεσματικοί, να “κτίσουν” την επόμενη ημέρα περισσότερο στις συνεργασίες και λιγότερο στα προϊόντα. Λέξη-κλειδί; Η συνεργατικότητα!

Από την συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται πως δεν ξέφυγε και η Cisco, καθώς όπως υπογραμμίζει ο κ. Αντώνης Τσιμπούκης, Γενικός Διευθυντής της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα: “Μέχρι πρότινος η παρουσία μας στην αγορά και τους πελάτες ήταν “βαριά”, όσο και “μονοδιάστατη”. Σήμερα, επιλέγουμε να σταθούμε ένα βήμα πιο πίσω και να αφήσουμε τη… σκηνή στους συνεργάτες μας. Απαιτείται ισχυρή δέσμευση εκ μέρους μας η οποία είναι δεδομένη, αλλά και το ανάλογο πλαίσιο συνεργασίας. Μας ενδιαφέρει σφόδρα να συνάψουμε και να αναπτύξουμε συνέργειες με τοπικές εταιρείες που διακρίνονται για την εξειδίκευσή, τη γνώση και την καινοτομία σε τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις πλατφόρμες προϊόντων και λύσεων που διαθέτουμε. Όσο για το ζητούμενο; Δεν είναι άλλο από τον συνδυασμό της γνώσης που διαθέτει κάθε μέλος μιας ευρύτερης συνεργατικής ομάδας, ώστε η επιχείρηση-πελάτης να αξιοποιήσει και να επωφεληθεί μιας συνολικής λύσης, εφαρμογής ή προϊόντος Cisco. Εξάλλου, όπως πολλές φορές ισχυρίζομαι, δεν είμαστε σε θέση από μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τους συνεργάτες μας. Προωθούμε, ενθαρρύνουμε και επενδύουμε στις συνεργασίες μεταξύ εταιρειών που διαθέτουν συμπληρωματικές λύσεις και προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιώντας ως “βάση” την ευρύτερη τεχνολογική πλατφόρμα που παρέχει η Cisco, θα έρθουν να προσθέσουν αξία, ευφυϊα, εξειδίκευση, καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται και από την πλευρά των συνεργατών η αναζήτηση μοναδικότητας, καινοτομίας και out of the box σκεπτικού που θα είναι σε θέση να μετασχηματιστεί και να δίνει απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις-ζητήματα.

Για παράδειγμα, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται μια πρωτοβουλία που κινείται στα πλαίσια των “έξυπνων” πόλεων και λαμβάνει χώρα σε πιλοτικό επίπεδο με ένα προκαθορισμένο οικοσύστημα πέντε συνεργατών, όπου αναλαμβάνοντας πρακτικές smart city σε μια μικρή ελληνική πόλη θα καταδείξουμε τις αλλαγές, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν σε πολλαπλά επίπεδα από την εφαρμογή τους. Μάλιστα, το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι πέντε συνεργάτες στο εν λόγω project είναι -σχετικά- άγνωστες όσο και άσχετες μεταξύ τους, καλύπτοντας συγκεκριμένους τομείς με εξειδίκευση, συνεισφέροντας με μοναδικό τρόπο σε προϊόντα, λύσεις, γνώση και ευφυϊα”.

Το mid-market μας υποστήριξε στους δύσκολους καιρούς
Μια από τις μεγαλύτερες αγωνίες ενός Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ο (εύστοχος) προσδιορισμός των καθετοποιημένων αγορών που όχι μόνο εμφανίζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επιχείρηση της οποίας ηγείται, αλλά και που απευθυνόμενοι σε αυτές θα είναι σε θέση να προσποριστεί τα επιθυμητά κέρδη. Στην περίπτωση του, ο κ. Τσιμπούκης είναι ξεκάθαρος σχετικά με το ποιοι τομείς συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της Cisco στη χώρα μας. “Το λιανεμπόριο και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχουν αποδειχτεί ανθεκτικά στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που δραστηριοποιούνται, προβαίνοντας σε μια σειρά από αγορές εξοπλισμού και αναβαθμίσεις σε ότι αφορά την τεχνολογία. Αποτελεί κοινό μυστικό πως το επονομαζόμενο και ως “mid-market” μας υποστήριξε στους δύσκολους καιρούς και μας βοήθησε να πετύχουμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε επίπεδο πωλήσεων. Ο τουρισμός βρίσκεται μεν στις προτεραιότητές μας, ωστόσο κατά το περασμένο οικονομικό έτος οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν για μια σειρά από -υπαρκτούς- λόγους δεν επένδυσαν στην τεχνολογία και στον εν γένει εξοπλισμό όσο θα δικαιολογούσαν οι ανάγκες τους.

Η υγεία αποτελεί ένα σημαντικό “στοίχημα” με τεράστια δυναμική, καθώς τα εν γένει τεχνολογικά συστήματα που βρίσκονται εγκατεστημένα και χρησιμοποιούνται είναι ξεπερασμένα.

Παράλληλα, η μορφολογία της χώρας μας με την ύπαρξη δεκάδων νησιών που βρίσκονται διάσπαρτα πολλαπλασιάζει τον βαθμό δυσκολίας για την έγκαιρη όσο και αποτελεσματική παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Εκεί, εντάσσονται έργα τηλεϊατρικής, στα οποία συμμετέχει ενεργά και η Cisco. Πρόσφατα, μάλιστα, ξεκίνησε η εφαρμογή ενός έργου τηλεϊατρικής σε 30 απομακρυσμένα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου παρείχαμε μέρος του εξοπλισμού.

Η ναυτιλία αποτελεί μια δυναμική ανερχόμενη αγορά, καθώς κάθε πλοίο αποτελεί μια εν δυνάμει θυγατρική για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, με αυτόνομες λειτουργίες, αλλά και την υποχρέωση να βρίσκονται συνδεδεμένες με τα κεντρικά τους γραφεία, μοιραζόμενα πληροφορίες και δεδομένα.

Η εκπαίδευση αργά ή γρήγορα θα αποτελέσει ένα περίοδο έντονου ενδιαφέροντος, καθώς δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει από το νου πως στον εν λόγω τομέα έχουν να λάβουν χώρα σοβαρές τεχνολογικές επενδύσεις από το 2000! Δειλά βήματα παρατηρούμε και στον τομέα του Internet of Things (IoT), ο οποίος εκτιμούμε πως στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα εμφανίσει σημαντική ανάπτυξη, καθώς ολοένα και περισσότεροι αντιλαμβάνονται την αξία του αναφορικά με την “ευφυή” διαχείριση συστημάτων και πηγών, που σχετίζονται απευθείας με την εξοικονόμηση πόρων. Δύο ακόμη αγορές που συγκεντρώνουν ισχύ ελέω μεγέθους και σημασίας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι είναι οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες, όπου λαμβάνουν χώρα ορισμένα έργα και η προμήθεια του ανάλογου ΙΤ εξοπλισμού, σε σαφώς μικρότερα μεγέθη όμως σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν”, υπογράμμισε σχετικά.

Τετράπτυχο ενδιαφέροντος από τους πελάτες
Εκτός, όμως, από την (καθετοποιημένη) προσέγγιση των αγορών σε εμπορικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το “μείγμα” του ενδιαφέροντος εκ μέρους των πελατών σε επίπεδο προϊόντων και λύσεων. Το τετράπτυχο “Ασφάλεια, υπηρεσίες και εφαρμογές Cloud, λύσεις collaboration, UCS”, περιγράφει ανάγλυφα το τι βρίσκεται ψηλά στην -άτυπη- λίστα προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο & την Μάλτα: “Η ασφάλεια δεν αποτελεί μόνο ένα από τα κυρίαρχα ζητούμενα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας εκ μέρους των επιχειρήσεων, αλλά και “σημαία” για την εταιρεία μας η οποία επενδύει σημαντικά ποσά και προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπροσθέτως, το cloud, η αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων και τα analytics απαιτούν πλήθος από δικτυακό εξοπλισμό, τον οποίο η Cisco διαθέτει με καινοτόμες τεχνολογίες, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και χαμηλό κόστος κτήσης.

Όσο για τις λύσεις συνεργατικότητας, οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια που καταβάλουν να μειώσουν τα κόστη διαχείρισης και την πολυπλοκότητα, “εκτοξεύοντας” την παραγωγικότητα ζητούν ολοένα και πιο έντονα λύσεις IP τηλεφωνίας, συστήματα telepresence αλλά και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες και εργαλεία που διαθέτει, όπως λ.χ. spark messaging, jumper κ.ο.κ.”.

Στο κοντινό μέλλον ενδεχομένως να υπάρξει συμφωνία με την Cosco
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας, οι οποίες έχουν επιχειρήσει να διευρύνουν την παρουσία τους στην εντός των συνόρων πραγματικότητα, μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών. Αυτές εκτείνονται από τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και hubs επεξεργασίας και μετάδοσης γνώσης μέχρι την ευρείας κλίμακα αξιοποίηση υφιστάμενων μεταφορικών και διαμετακομιστικών υποδομών. Από αυτή την πραγματικότητα μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, δεν έχει προκύψει το όνομα της Cisco.

“Ξέρετε, υπάρχουν δύο ερωτήματα που οφείλει κάποιος να απαντήσει έτσι ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα”, σημειώνει ο κ. Τσιμπούκης και συνεχίζει: “Αφενός μεν η χώρα μας να επωφελείται από τον πλούτο που θα παραχθεί σε επίπεδο γνώσης και να μπορεί να την χρησιμοποιήσει προκειμένου να βελτιώσει δικές της ατέλειες και αφετέρου δε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις που θα παρέχουν σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

Μάλιστα, δεν σας κρύβω πως έχουμε εξετάσει εκτενώς και σε βάθος την πιθανότητα να προχωρήσουμε σε συμφωνία συνεργασίας με την Cosco, προκειμένου η Cisco να επιλέξει το λιμάνι του Πειραιά και τις παρεχόμενες σιδηροδρομικές υποδομές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ώστε να μεταφέρει τα προϊόντα της στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Παρόλα αυτά, δεν θεωρούμε ακόμη πως οι συνθήκες είναι τόσο ώριμες όσο και ξεκάθαρες ώστε να δεσμεύσουμε την εταιρεία στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης. Κάποια στιγμή που θα εξαλειφθεί ο παράγοντας της ανασφάλειας, είναι σίγουρο πως θα επανεξετάσουμε την κατάσταση”.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7% ΓΙΑ ΤΟ FY 2016
Σε ανοδικh τροχιa κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της Cisco στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα κατά το οικονομικό έτος 2016 που ολοκληρώθηκε προ ημερών. Συγκεκριμένα, η Cisco ολοκληρώνει το οικονομικό της έτος στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κ. Τσιμπούκη: “Οι πωλήσεις για το οικονομικό έτος 2016 κινήθηκαν με αυξητικούς ρυθμούς της τάξεως του 7% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, ο τζίρος του οποίου με τη σειρά του είχε εμφανίσει “εκρηκτική” αύξηση 19%! Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, καθώς υπερκέρασε τις σχετικές μας προβλέψεις, ενώ παράλληλα κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε μια αγορά που βρίσκεται υπό έντονη πίεση και με αρκετή αναβλητικότητα.

Βέβαια, προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερα σημαντικός κρίνεται και ο ρόλος της έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται και οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αμυντικά, τουλάχιστον, ανακλαστικά”.

Όσο για τις προβλέψεις του νέου οικονομικού έτους της Cisco, καθώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του νέου οικονομικού έτους, 2017, το οποίο ξεκίνησε την 1η Αυγούστου, ο ι προβλέψεις των στελεχών της εταιρείας είναι ιδιαίτερα μετρημένες και κάνουν λόγο για ανάπτυξη σε μηδενικά (ή στην ευρύτερη… περιοχή) επίπεδα.