Η Nokia παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα NetGuard Security Management Center που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συστήματα πολλαπλών προμηθευτών για την ασφάλεια του δικτύου.

Η νέα πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις συνιστώσες της ασφάλειας στο δίκτυο, κάτι που βοηθά τους carriers και άλλους παρόχους υπηρεσιών IoT να έχουν μία πιο ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση και ανταπόκριση στις απειλές. Το NetGuard παρακολουθεί όλες τις συσκευές IoT, αναλύει τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας μία βάση δεδομένων κακόβουλου λογισμικού της F-Secure και δημιουργεί συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ συμβάντων σε διαφορετικά τμήματα του δικτύου, ενώ μπορεί παράλληλα να θέσει παραμέτρους ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα επιτυχημένων επιθέσεων. Τέλος, σημειώνεται ότι το σύστημα διαθέτει μηχανισμό λήψης αποφάσεων που μπορεί αυτόματα να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας και να αποφασίσει για το πώς θα αντιμετωπίσεις μία απειλή. Εναλλακτικά, οι administrators μπορούν απλά να παρακολουθούν όλα τα δεδομένα της ασφάλειας του δικτύου σε ένα ενοποιημένο dashboard και να κάνουν τις αλλαγές χειροκίνητα.