Η IBM παρουσίασε τη νέα λύση Cloud Security Enforcer που έχει στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες να προστατευθούν από την αυξανόμενη χρήση των cloud εφαρμογών “bring-your-own” στον εργασιακό χώρο.

Το Cloud Security Enforcer συνδυάζει το cloud identity management, γνωστό και ως Identity-as-a-Service, με τη δυνατότητα να «ανακαλύπτονται» οποιεσδήποτε εξωτερικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στις φορητές συσκευές τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην εταιρεία να κάνουν την πρόσβαση πιο ασφαλή. Η νέα λύση παρέχεται μέσω του IBM Cloud και μπορεί να σκανάρει το εταιρικό δίκτυο, να βρει τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι και να παρέχει πιο ασφαλή πρόσβαση σε αυτές. Αυτό γίνεται με 4 τρόπους: πρώτον, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν την μη εγκεκριμένη χρήση των εφαρμογών cloud, δεύτερον προσδιορίζει και ποια εταιρικά δεδομένα μπορούν να διαμοιράζονται μέσω εξωτερικών cloud εφαρμογών και ποια όχι, τρίτον συνδέει τους εργαζόμενους σε εξωτερικές cloud εφαρμογές μέσω ασφαλών συνδέσεων και τέταρτον βοηθά στην προστασία έναντι απειλών που έχουν προκύψει από λανθασμένη χρήση των εργαζομένων σε cloud εφαρμογές, αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα απειλών από δίκτυο X-Force Exchange της IBM.