Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου υποβολών και την τελική επιλογή 4 προτάσεων προς χρηματοδότηση και εκτενή συμβουλευτική υποστήριξη (link), το Openfund προχωρά στην εκκίνηση του δεύτερου γύρου υποβολών, ο οποίος και θα λάβει χώρα παράλληλα με τις διαδικασίες ωρίμανσης των ήδη επιλεχθέντων προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαμορφώσουν ομάδες 2-4 ατόμων και να υποβάλλουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους στην περιεκτική φόρμα υποβολής, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (link). Οι ιδέες οφείλουν να βρίσκονται εντός του τριγώνου διαδίκτυο, υπηρεσίες και εφαρμογές φορητών συσκευών.

Επίσης να φέρουν καινοτομία και να στοχεύουν στη διεθνή αγορά. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, το νωρίτερο δυνατό προκειμένου να λάβουν ανάδραση, ούτως ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την πρότασή τους.