Η Ergobyte Πληροφορική παρουσίασε το πληροφοριακό σύστημα "Ασκληπιός 2008" για τη διαχείριση κλινικής.

To “Ασκληπιός 2008”, αποτέλεσμα διετούς ανάπτυξης περιλαμβάνει ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις, χορήγηση φαρμάκων, τήρηση φαρμακαποθήκης, εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών, κ.ά.. Το σύστημα βασίζεται στην SQL client-server αρχιτεκτονική και σε τεχνολογίες της Oracle.