Η EMC παρουσιάζει την εφαρμογή EMC Smarts Server Manager, η οποία βοηθά τις επιχειρήσεις να πετύχουν καλύτερη διαχείριση των virtualized data centers του σήμερα και του αύριο.

Η εν λόγω εφαρμογή αυτοματοποιεί τις διαδικασίες εντοπισμού προβλημάτων και συστηματικής ανάλυσης των αιτίων που τα προκαλούν (root-cause analysis) σε περιβάλλον virtual υποδομής πληροφορικής. Με τα συμπληρωματικά αυτά εργαλεία διαχείρισης του περιβάλλοντος VMware, οι επιχειρήσεις ωφελούνται από την αύξηση της διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο σε ιδεατά, όσο και σε κανονικά συστήματα,  από την αυξημένη δυνατότητα ελέγχου της κάθε υπηρεσίας, από τον έλεγχο της εφαρμογής και της συμμόρφωσης προς τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και από τη συνολική βελτίωση των επιδόσεων των πληροφορικών τους συστημάτων.