Η SAS παρουσίασε το SAS Demand-Driven Forecasting, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες σχεδιασμού και πρόγνωσης της ζήτησης.

Η AMR Research εκτιμά ότι ο σχεδιασμός και η πρόγνωση της ζήτησης θα απαιτήσουν ένα ποσοστό μεριδίου της τάξης του 12% επί των συνολικών δαπανών για εφαρμογές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), με ένα μέσο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 6% μέχρι το 2011.