Ο David Kay εξελέχθηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet ως νέο μέλος του σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Saviour Portelli.

Κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασηςτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκεως εξής:
1) Deepak Srinivas Padmanabhan, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου(μη εκτελεστικό μέλος),
2) Παντελής Τζωρτζάκης, Αντιπρόεδροςκαι Διευθύνων Σύμβουλος(εκτελεστικό μέλος),
3) Michael Warrington,μη εκτελεστικό μέλος,
4) Majid Mohsin, μη εκτελεστικό μέλος,
5) David Kay, μη εκτελεστικό μέλος,
6) Franciscus Johannes Botman,μη εκτελεστικό μέλος,
7) Ιωάννης Αβέρωφ, ανεξάρτητο,μη εκτελεστικό μέλος,
8) Edwin Lloyd, ανεξάρτητο,μη εκτελεστικό μέλος.