Η Ericsson παρουσίασε το πρώτο της σύστημα κορμού 5G με δυνατότητα περιπτώσεων χρήσης 5G βάσει network slicing - το οποίο επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν αποκλειστικά εικονικά δίκτυα, με λειτουργικότητα προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένη υπηρεσία ή πελάτη, πάνω από ένα κοινό δίκτυο.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει ήδη σήμερα ορισμένες πρώιμες περιπτώσεις χρήσης 5G, χάρη στις οποίες οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μπορούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Ήδη οι Deutsche Telekom, Ericsson και SK Telecom κατασκεύασαν και επέδειξαν από κοινού το πρώτο διηπειρωτικό δοκιμαστικό δίκτυο 5G παγκοσμίως, στο οποίο διατέθηκαν «φέτες» δικτύου (network slices) στην περιοχή κάλυψης του άλλου παρόχου. Tα network slices επιτρέπουν στον πάροχο να προσφέρει μια δικτυακή υπηρεσία σε παγκόσμιο επίπεδο, εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να συνάπτουν ξεχωριστές συμφωνίες με διαφορετικούς παρόχους ανά τον κόσμο για να μπορέσουν να παρέχουν στους δικούς τους πελάτες την ίδια εμπειρία υπηρεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο.