Η εταιρία BSI ανάπτυξε και διαθέτει το eDoc Capture, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σάρωσης οποιουδήποτε τύπου εγγράφου, όπως φόρμες, ερωτηματολόγια, δελτία, κουπόνια, αλληλογραφία, τιμολόγια επιταγές κ.λπ., ενώ στη συνέχεια είναι δυνατή η εξαγωγή των δεδομένων, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται barcode και χειρόγραφο κείμενο. Τα σαρωμένα έγγραφα μαζί με τα δεδομένα τους μπορούν να ενσωματωθούν σε μεγάλη ποικιλία βάσεων δεδομένων ή συστημάτων διαχείρισης εγγράφων.