Η Symantec ξεκίνησε τη διάθεση του Προγράμματος Ανάλυσης Απειλών Διαδικτύου (Symantec Cyber Threat Analysis Program - CTAP) - μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό συναφών με την ασφάλεια πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο - το οποίο παρέχει αναγνώριση απειλών και κινδύνων σε τοπικό επίπεδο και προσφέρει ισχυρά μέτρα για την προστασία κρίσιμων εταιρικών πληροφοριών, με στόχο την βελτίωση της συνολικής ασφάλειας.

Το CTAP παρέχει πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες πηγές πληροφόρησης σε εμπορικό επίπεδο που αφορούν στο πόσο ευάλωτη είναι η ασφάλεια δεδομένων που διακινούνται στο διαδίκτυο και οι αντίστοιχες πληροφορίες διαδικτυακών κινδύνων σε συνδυασμό με την ευρεία γκάμα λύσεων ασφαλείας της Symantec. H Symantec επιτρέπει την πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες μέσω εξειδικευμένων αναλυτών, οι οποίοι από τις εγκαταστάσεις του πελάτη ισχυροποιούν την αμυντική θέση της εταιρείας ενώ παράλληλα αυξάνουν τις δυνατότητες πρόληψης κινδύνων.