Στη δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης διαχείρισης ακινήτων, ενόψει της υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, προχώρησε η κορυφαία ελληνική εταιρεία λογισμικού Data Communication.

Η εφαρμογή, που ονομάστηκε Academia Financials Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των νομικών και των φυσικών προσώπων που διαθέτουν ακίνητα και θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στην εφορία. Καλύπτει αρχείο ακινήτων, αρχείο ιδιοκτητών, τιμές ζώνης και συντελεστές για όλη την Ελλάδα, ενώ χρησιμοποιεί βάση δεδομένων που έχει αναπτύξει η Data Communication. Η εφαρμογή υπολογίζει Φ.Α.Π. νομικών προσώπων, Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων, φόρο μεταβίβασης, φόρο κληρονομιάς και φόρο γονικής παροχής. Υπολογίζει και εκτυπώνει τα έντυπα: E1,E2,E3,E4,E5 (εντός αντικειμενικών), Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ5,Κ6,Κ7,Κ8,Κ9 (εκτός αντικειμενικών), Α-Α Γης, Ε9, Ε1, Ε2 (Εθνικό Κτηματολόγιο).