Η Oracle παρουσίασε ένα το νέο Oracle PartnerNetwork (OPN) Cloud Program με στόχο να βοηθήσει τους συνεργάτες της να επιταχύνουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Oracle Cloud, παρέχοντάς τους τεχνική και go-to-market υποστήριξη.

Οι τέσσερις βαθμίδες του νέου προγράμματος OPN Cloud περιλαμβάνουν: Cloud Standard (η πρώτη βαθμίδα βοηθά του συνεργάτες να ξεκινήσουν να διαφοροποιούνται στην αγορά, οι συνεργάτες αυτοί έχουν αναπτύξει δεξιότητες και ειδίκευση στις υπηρεσίες Oracle Cloud), Cloud Select (οι συνεργάτες έχουν επιτύχει εξειδίκευση στο cloud και/ή αναπτύσσουν και πουλάνε τεχνολογίες και υπηρεσίες Oracle Cloud, ενώ έχουν αποδεδειγμένα συνεργαστεί με πελάτες για το λανσάρισμα λύσεων Oracle Cloud Services), Cloud Premier (οι συνεργάτες που έχουν μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις τους ώστε να εστιάζουν συγκεκριμένα στις λύσεις Oracle Cloud με επιτυχημένες και επαναλαμβανόμενες use cases πελατών) και Cloud Elite (οι συνεργάτες της ανώτερης βαθμίδας έχουν επενδύσει σε πολλαπλές λύσεις Oracle Cloud και αφοσίωση στην διανομή τους σε κοινούς πελάτες.