Η διεθνώς αναγνωρισμένη λύση ESKORT της Intrasoft International, γνωστή για την παροχή υποστήριξης σε όλες τις διαδικασίες συμμόρφωσης σε Τελωνεία και Υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων, επιλέχθηκε από τα Τελωνεία της Σουηδίας στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος τεχνολογικής αναβάθμισής τους.

Στην περίπτωση των Τελωνείων, η λύση ESKORT, αξιοποιώντας τα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων τους, αλλά και την επιχειρησιακή γνώση των στελεχών τους, και σε συνδυασμό με τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων ανάλυσης επικινδυνότητας, το σύστημα αυτό μπορεί να υποστηρίξει τον πλήρη ελεγκτικό κύκλο, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον εκτελωνισμό, ως μια ολοκληρωμένη λύση ή ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Με το έργο αυτό, τα Σουηδικά Τελωνεία θα ενσωματώσουν στην υπάρχουσα υποδομή ένα νέο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι ενός ευρύτερου προγράμματος τεχνολογικής αναβάθμισης των Τελωνείων, το οποίο θα ολοκληρωθεί ως το 2020. Υιοθετώντας αυτό το νέο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ο χειρισμός των τελωνειακών δηλώσεων και των ελέγχων θα αυτοματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, τους χρόνους αλλά και την ποιότητά τους, απαιτώντας λιγότερους χρηματικούς ή ανθρώπινους πόρους.