Η Konica Minolta δημιούργησε στην Ευρώπη ένα νέο τμήμα για επαγγελματικές επιχειρηματικές λύσεις, με τον Charles Lissenburg να αναλαμβάνει το ρόλο του General Manager σε αυτό.

Στόχος του νέου τμήματος είναι να βοηθήσει τους πελάτες από το χώρο της εμπορικής και βιομηχανικής εκτύπωσης να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών τους.