Η Space Hellas επεκτείνει τις δραστηριότητες της στον Ελληνικό χώρο. Μετά τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, την Κομοτηνή και το υποκατάστημα της εταιρίας στην Κύπρο, η Space Hellas ξεκινάει τη λειτουργία του νέου υποκαταστήματός στη Ρόδο.

Το νέο κατάστημα, θα εξυπηρετεί τεχνικά την ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων. Η Space Hellas θα είναι σε θέση να προσφέρει πιο άμεσα την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει στις τοπικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, τράπεζες αλλά και σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων υπηρεσιών και προϊόντων.