Η HP παρουσιάζει ένα νέο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για τις υποδομές των υπολογιστών client που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανασχεδιάσουν το υπολογιστικό τους περιβάλλον, ώστε να απλοποιήσουν τις διαδικασίες διαχείρισης, να ενισχύσουν την ασφάλεια και να βελτιώσουν την εμπειρία του τελικού χρήστη.

Οι νέες υπηρεσίες HP Client Strategy Services αξιοποιούν μια προσέγγιση δημιουργίας επιχειρησιακής αξίας στη στρατηγική και το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής υπολογιστών client, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αλλαγής και να διασφαλιστεί ότι τα επιχειρηματικά σενάρια που υλοποιούνται, συνοδεύονται από απόδοση επί της επένδυσης. Οι υπηρεσίες HP Client Migration Services επιταχύνουν την ομαλή μετάβαση σε νέα λειτουργικά συστήματα και διασφαλίζουν ότι η διακοπή της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων θα είναι η μικρότερη δυνατή. Οι υπηρεσίες “HP Client Virtualization Services” βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν ταχύτερα τα οφέλη του virtualization. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για τεχνολογίες υπολογιστών client, storage και server από παρόχους όπως η HP, η VMware, η Citrix και η Microsoft.