Η Atcom Internet and Multimedia, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Dionic στον τομέα υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, προέβη στη δημιουργία ενός νέου Business Unit, μετά την ενσωμάτωση της εταιρείας Mindworks στο δυναμικό της.

Με την κίνηση αυτή, η Atcom ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην Ελληνική αγορά, ενώ ταυτόχρονα αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα και στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Η Mindworks έχει διαγράψει αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο του Search Engine Marketing & Optimization. Η ενσωμάτωση της Mindworks εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της θυγατρικής Atcom να μετασχηματίζει την τεχνογνωσία στους τομείς Pay Per Click (PPC) και Search Engine Optimization (SEO) σε πραγματική αξία για τους πελάτες της.