Η Lamda Hellix αναβαθμίζει το τμήμα Data Center Design and Development Projects (DC D&D) σε Data Center Integration & Consulting Services Business Unit (DCICS), προκειμένου αφενός να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του εταιρικού πελατολογίου της και αφετέρου να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη των εργασιών της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τη Διεύθυνση του νέου Business Unit αναλαμβάνει ο Γιάννης Νούλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ (MSc, MBA)  στέλεχος της LAMDA Hellix, ο οποίος είχε υπό την ευθύνη του μέχρι πρόσφατα το τμήμα DC D&D. Διευθυντής Πωλήσεων του unit αναλαμβάνει ο Γιώργος Καλουτάς, ο οποίος μέχρι πρόσφατα τελούσε καθήκοντα Territory Manager για την APC στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.