Η ACE-Hellas παρουσίασε το ACE ERP, ένα πλήρως δυναμικό εργαλείο διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning) για εμπορικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τεχνικά γραφεία, μελετητικές εταιρείες, καθώς επίσης και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Το ACE ERP παρέχει τη δυνατότητα συνολικής οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων και άμεσης και πλήρους πληροφόρησης, σε κάθε στάδιο αυτών, για τη διαμόρφωση της εξέλιξης του κόστους για κάθε μία από αυτές. Τα στοιχεία καταχωρούνται μια φορά και αντιγράφονται αυτόματα από τη μια φάση στην επόμενη, ενώ η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη και προσπελάσιμη από όλα τα αρμόδια τμήματα. Η πρόσβαση στο ACE ERP είναι δυνατή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τόσο από τοπικό δίκτυο όσο και μέσω διαδικτύου.