Η Roche ενισχύει τη γκάμα των λύσεων πληροφοριακών συστημάτων για τα κλινικά εργαστήρια και παρουσιάζει το cobas IT middleware, μια πλατφόρμα λογισμικού για την πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση της ροής εργασίας.

Παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργαστηριακούς υπεύθυνους να συνδέσουν εύκολα, πολλαπλά εργαστηριακά συστήματα και το λογισμικό τους με τα πληροφοριακά συστήματα, το cobas IT middleware αναλαμβάνει τον αυτόνομο συντονισμό των διαδικασιών ρουτίνας του εργαστηρίου. Περισσότερο από μια απλή μηχανή ροής εργασιών, το cobas IT middleware αποτελεί το εξελικτικό βήμα της Roche το οποίο επιτρέπει ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση του εργαστηρίου.
 
Διαχειρίζεται τη ροή των δειγμάτων από την προαναλυτική έως τη μετααναλυτική φάση, ακόμα και πολλαπλών εργαστηρίων. Αυτό επιτρέπει την πλήρη ευελιξία χαρτογράφησης και διαχείρισης ενός εργαστηριακού οργανισμού από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, ενώ συγχρόνως διασφαλίζεται η ορθή ανάλυση των δειγμάτων τοπικά αλλά και απομακρυσμένα.

“Στα  κλινικά εργαστήρια, ο έλεγχος διαχείρισης των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων από τους γιατρούς στους ασθενείς. Ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι έλειπε- το να οργανώνεις διαφορετικούς αναλυτές και πληροφορίες σε διασπαρμένα τμήματα από ένα μόνο σημείο “, δήλωσε ο Γεώργιος Σπιταδάκης, επικεφαλής του τμήματος Ροής Εργασιών και Πληροφοριακών Συστημάτων της Roche Diagnostics Professional, στο Rotkreuz / Ελβετία.