Με την κεντρική ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κορυφώθηκαν οι εργασίες του Digital Government Conference που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Divani Caravel Hotel από την BOUSSIAS.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της Εθνικής Στρατηγικής Ψηφιακής Πολιτικής, δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στους εξής πυλώνες:
• Ανάπτυξη ταχύτατων ευρυζωνικών δικτύων, με το αντίστοιχο νομοσχέδιο να κατατίθεται σύντομα στη Βουλή.
• Έμφαση στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες Β2Β, σύμφωνα με τις οποίες θα δοθούν ευκαιρίες αξιοποίησης τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της χώρας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ τους
• Ενίσχυση του κλάδου των εταιρειών ψηφιακών τεχνολογιών
• Δημιουργία ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών για την αναβάθμιση του Δημοσίου Τομέα. 
Στην ομιλία του, ο Υπουργός τόνισε ότι η χώρα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάσχεση του brain drain και θα δημιουργήσει τα εχέγγυα για τη δημιουργία καινοτομίας και την εξοικονόμηση κόστους. Απώτερος στόχος είναι η σημαντική συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Επιπλέον, ο Ν. Παππάς ανακοίνωσε την επανεκκίνηση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου έργου για τη Δημόσια Διοίκηση, αυτό του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση 150 εκατ. ευρώ το χρόνο για το Δημόσιο. Εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου τόνισε τη σημασία άρσης της αιρεσιμότητας, καθώς αυτή τη στιγμή τα μεγάλα έργα Πληροφορικής βρίσκονται εκτός ΕΣΠΑ, απαιτώντας την κατάθεση ενός συνεκτικού πλάνο υλοποίησης προκειμένου να προχωρήσουν. Και οι δύο ομιλητές συμφώνησαν πάντως στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα για την όσο το δυνατόν συντομότερη και πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής.

Το 4ο Digital Government Conference φιλοξένησε, επιπλέον, σημαντικό αριθμό Γενικών Γραμματέων της κυβέρνησης οι οποίοι παρουσίασαν τις τομεακές προτεραιότητές του για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.