Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορεί κάποιος χρησιμοποιώντας τον τραπεζικό του λογαριασμό να στείλει μετρητά σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

Είτε μέσω e-banking, phone banking ή ακόμη και επισκεπτόμενος την τράπεζά του, μπορεί κάποιος να στείλει, σε οποιοδήποτε από τα 515.000 σημεία εξυπηρέτησης της Western Union σε όλο τον κόσμο, μετρητά, σε χρόνο πολύ πιο σύντομο από τα συνήθη διατραπεζικά εμβάσματα, καθώς το σύστημα χρησιμοποιεί το ιδιόκτητο ηλεκτρονικό σύστημα της Western Union, στο οποίο δεν μεσολαβούν ανταποκρίτριες τράπεζες, ούτε υπάρχει καθυστέρηση λόγω “Valeur”.

O παραλήπτης δεν χρειάζεται να έχει τραπεζικό λογαριασμό, καθώς θα παραλάβει μετρητά απλώς με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την WorldBridge,  Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε., που είναι ο κύριος αντιπρόσωπος της Western Union στην Ελλάδα και προσφέρεται από σχεδόν το σύνολο των εγχώριων Τραπεζικών Ιδρυμάτων.