Η SingularLogic ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζεται από τους κάτωθι: Ιωάννης Καρακαδάς (Εκτελεστικός Πρόεδρος), Ανδρέας Βγενόπουλος (Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος), Δημήτρης Κάφαλης (Διευθύνων Σύμβουλος), Μιλτιάδης Κορνάρος (Εκτελεστικό μέλος), Αρετή Σουβατζόγλου (Μη εκτελεστικό μέλος), Γιώργος Ευστρατιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος), Γιώργος Κουλούρης (Μη εκτελεστικό μέλος). Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη SingularLogic εξελέγη ο Δημήτρης Κάφαλης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Software Division και του COO (Chief Operating Officer).

Ο Δημήτρης Κάφαλης διαθέτει  πολύχρονη εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, όπως στις “Procter & Gamble Hellas A.E.”, «Pepsico-IVI A.E.», «Misko-Barilla A.E.» και «Allied Domecq A.E.”. Ξεκίνησε να εργάζεται στη SingularLogic, από το 2006, ως Γενικός Διευθυντής του Software Division. Αντίστοιχα, ο Γιάννης Καρακαδάς μέχρι σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, διατηρεί τη θέση του εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου  SingularLogic.