Οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων στη Νότια Κορέα, κατέγραψαν υψηλό μηνός το Μάιο, καθώς το οικονομικό ύψος των αγορών έφτασε στα 2,4 δισ. δολ., σύμφωνα με τα το ΑΜΕ-ΜΠΕ.

Η αύξηση των αγορών προϊόντων μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων το Μάιο, κατέγραψε ετήσια αύξηση 41,7% σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας, που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση από τότε που ξεκίνησε η αρχειοθέτηση στατιστικών στοιχείων για τη διαδικτυακή αγορά, τον Ιανουάριο του 2013. Οι αγορές μέσω κινητών τηλεφώνων αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 52,1% επί του συνόλου των διαδικτυακών αγορών το Μάιο, ενώ το προηγούμενο υψηλό ποσοστό τους, είχε καταγραφεί στο 51,4% τον Μάρτιο.