Οι υποδομές που θα παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υπερυψηλές ταχύτητες πρέπει να αναπτύσσονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τρόπο που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, επισήμανε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Παππάς, υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δοθεί εστίαση στην ισορροπημένη ανάπτυξη και στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και της απομόνωσης, ώστε να μην δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. «Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η ισχυρή παρουσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών είναι οι προϋποθέσεις που θα καταστήσουν τις νέες τεχνολογίες προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες» τόνισε ο Ν. Παππάς. Τέλος ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, για μια αποτελεσματικότερη χρήση και ισότιμη διασυνοριακή διανομή του ραδιο-φάσματος, όπως και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος, που θα προστατεύει τα δεδομένα, αλλά και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.